• Pasirašoma generalinė nuomos sutartis. Sutartį parašais ir spaudu tvirtina įmonės direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, reikalingas įmonės direktoriaus įgaliojimas;
  • Pateikiamas įmonės įgaliotų asmenų sąrašas, kurie galės nuomotis įrangą Rentway padaliniuose. Įgaliojimas patvirtintas įmonės direktoriaus parašu bei spaudu;
  • Privalu nurodyti įmonės el. paštą, kuriuo Rentway kompanija siųs el. sąskaitas už suteiktas nuomos paslaugas;
  • Įmonės registracijos pažymėjimo kopija;
  • Nuomojantis įgaliotas asmuo turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, vairuotojo pažymėjimas, darbuotojo pažymėjimas);
  • Grąžinamas įrankis po nuomos turi būti tvarkingas, apie jo nefunkcionalumą asmuo turi informuoti Rentway darbuotoją;
  • Juridiniams asmenims sąskaitos išrašomos dukart per mėnesį (15 ir 30/31 dienomis) ir siunčiamos el. paštu, nebent klientas pageidauja sąskaitą gauti iškart po nuomos;
  • (*) Nuomotojas pasilieka teisę nenuomoti technikos.